Oheň spoutaný

Snaha o co nejmenší nebezpečnost ohně vedla časem k různým důmyslným vynálezům. Začalo to obložením ohniště kameny, zahloubením do země, výstavbou různých hliněných pecí až nakonec ke vzniku prvních krbů a nakonec kamen. Pomineme nyní oheň jako výrobní prostředek, využívaný při tavbě kovů se vznikající dobou bronzovou a následně železnou. Jako zdroj tepla slouží ještě dnes v mnoha případech oheň otevřený.

Moderní způsoby topení

I když se podíváme na dnešní nejmodernější topidla, zjistíme překvapivě, že podstatou většiny z nich je stále použití otevřeného ohně. I když dnes, pravda, s mnohem menším podílem použití pevných paliv. Je to dáno technologiemi, využívajícími jako zdroj paliva tekutá a plynná. Jediným opravdu NE – otevřeným ohněm, či spíš zdrojem tepla jsou systémy elektrické.

Oheň spoutaný
5 (100%)1
/ by

Post Author: