Orální sex pro muže

Většina mužů bere od ženy jako samozřejmost, že mu poskytne orální sex. Tak nějak se předpokládá, že to patří k milování dobře sehrané dvojice. Jsou sice ženy, které odmítají muži toto potěšení poskytnout, ale ty vlastně ochuzují samy sebe. Každý muž si orální sex hodně přeje a když mu vyjde partnerka vstříc, může očekávat, že i on k ní bude více než vstřícný.

Orální sex pro oba

Žena, která ochutná sladkou příchuťorálního sexu, kterou jí muž poskytne, již se ho nikdy nebude chtít vzdát. Pokud dovedete svoji partnerku až sem, až k tomu nejintimnějšímu styku mezi Vámi a naučíte se jak správným lízáním přivést její tělo do výbušné extáze, nebudete nikdy chtít již jinak. Orální sex není jen pro muže, nezapomeňte i na svoji partnerku.

Orální sex pro muže
5 (100%)2